Full Version รับประกัน 5 ปี

artbkk > Article

รับประกัน 5 ปี Date : 2023-05-25 23:37:05

 

 

 *  เงื่อนไขการรับประกัน

   1.รับประกันคุณภาพสีน้ำมัน ไม่หลุดร่อนแตกร้าว หรือซีดจาง (เมื่อจัดวางในที่ร่มหรือในอาคาร) นับตั้งแต่วันที่รับงานเป็นระยะเวลา5ปี

   2.รับประกันคุณภาพผ้าใบ(canvas) สีไม่แตกหลุดร่อน สามารถม้วนเก็บได้นับตั้งแต่วันที่รับงานเป็นระยะเวลา5ปี

      หากเจอปัญหาดังกล่าวสามารถส่งภาพมาแก้ไขได้ครับ

       การหมดประกัน

  1.เกิดรอยขีดขวยที่สีภาพวาดหรือฉีกขาดของผ้าใบ เนื่องจากการกระทำของท่าน(ลูกค้า)

  2.อุบัติเหตุที่เกิดท่าน(ลูกค้า)ขนส่งหรือจัดวางที่ทำให้ภาพวาดและกรอบเกิดความเสียหายทุกประเภท

     หากเกิดเหตุการดังกล่าวการประกันจะสิ้นสุดทันที

   

 *  เงื่อนไขการรับประกัน

   1.รับประกันคุณภาพสีน้ำมัน ไม่หลุดร่อนแตกร้าว หรือซีดจาง (เมื่อจัดวางในที่ร่มหรือในอาคาร) นับตั้งแต่วันที่รับงานเป็นระยะเวลา5ปี

   2.รับประกันคุณภาพผ้าใบ(canvas) สีไม่แตกหลุดร่อน สามารถม้วนเก็บได้นับตั้งแต่วันที่รับงานเป็นระยะเวลา5ปี

      หากเจอปัญหาดังกล่าวสามารถส่งภาพมาแก้ไขได้ครับ

       การหมดประกัน

  1.เกิดรอยขีดขวยที่สีภาพวาดหรือฉีกขาดของผ้าใบ เนื่องจากการกระทำของท่าน(ลูกค้า)

  2.อุบัติเหตุที่เกิดท่าน(ลูกค้า)ขนส่งหรือจัดวางที่ทำให้ภาพวาดและกรอบเกิดความเสียหายทุกประเภท

     หากเกิดเหตุการดังกล่าวการประกันจะสิ้นสุดทันที


ความคิดเห็น