Home   Gallery   Portrait   Product   Payment   About us   Article   Contact Us 

Impressionism

Oil colour painting impressionism style.

Impressionism (ภาพความประทับใจ)

   ลักษณะของภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิซึมคือการใช้พู่กันตวัดสีอย่างเข้ม ๆ ใช้สีสว่าง ๆ มีส่วนประกอบของภาพที่ไม่ถูกบีบ เน้นไปยังคุณภาพที่แปรผันของแสง (มักจะเน้นไปยังผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเวลา) เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดา ๆ และมีมุมมองที่พิเศษ ภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิซึม ประกอบด้วยการตวัดพู่กันแบบเป็นเส้นสั้น ๆ ของสีซึ่งไม่ได้ผสมหรือแยกเป็นสีใดสีหนึ่ง ซึ่งได้ให้ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีชีวิตชีวา พื้นผิวของภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนา ๆ ซึ่งทำให้พวกเขาแตกต่างจากนักเขียนยุคเก่าที่จะเน้นการผสมผสานสีอย่างกลมกลืนเพื่อให้ผู้อื่นคิดว่ากำลังมองภาพวาดบนแผ่นแฟรมให้น้อยที่สุด องค์ประกอบของอิมเพรสชันนิสม์ ยังถูกทำให้ง่ายและแปลกใหม่ และจะเน้นไปยังมุมมองแบบกว้าง ๆ มากกว่ารายละเอียด

Impression-20

(more)

Impressionism-021

(more)

Impression-019

(more)

Impression-018

(more)

Manet-012

(more)

Monet-003

(more)

van gogh-008

(more)

impressionism-015

(more)

impressionism-017

(more)

van gogh-009

(more)

Impression-014

(more)

Monet-006

(more)

Monet-004

(more)

Monet-007

(more)

Monet-011

(more)

Monet-005

(more)

Manet-013

(more)

Manet-016

(more)

Monet-002

ส่งงานให้คุณพรพิไลเมื่อวันที่ 19/8/10 (more)

Starry night

คุณนัทมารับงานวันที่ 1/11/10 ฟินเซนต์ วิลเลิม ฟัน โคค ( ดัตช์ :  ... (more)

Venice200x95cm

  คุณสุรพันธ์มารับงานวันที่ 9/1/11 size 200x95cm     (more)

Venice200x100cm

คุณสุรพันธ์ มารับงานวันที่9/1/11 size 200x100cm     (more)

The Cafe'Terrace at Night

ส่งงานคุณธเนศวันที่่ 15-1-11 (more)

Impress 22-2-11

ส่งงาน บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด สาขา แอล แอนด์ เอช สุขุมวิท (more)

ภูเขา

ภาพขนาด80x120cm รับงานที่บ้านวันที่ 28-4-12 (more)

เวนิซ

ภาพวาดสีน้ำมัน ขนาด 90x200cm คุณสุรพัน มารับงานที่บ้านวันที่ 23-1-56 (more)

นางในฝัน

ภาพวาดสีน้ำมันขนาด 60x80cm ส่งงานทางไปรษณีย์ EMS คุณพลภูมิ เลาหเจริญยศ อ.สันกำแพง... (more)

Home        Gallery        Contact us         Payment        About Us        Article       


     Abstract Impressionism  |  Reproduction  |  Portrait  |  Popart  |  Drawing 

วาดภาพสีน้ำมัน วาดคนเหมือน ของขวัญ ของตกแต่ง oil colour painting interior gift

Mr.Prasit Tharawasin (Artist) e-mail : topoilart@hotmail.com tel : 0847581888

 copyright © 2010-2013 www.Artbkk.com All rights reserved

 
  
view